Sukuhaarat

Säämingin Kosolan kylän Kososet
Ahvionsaaren Kososet
Kerimäen Haapaniemen Kososet
Parikkalan Reijolan Kososet
Punkaharjun Turtianiemen Kososet
Jaakkiman Kososet
Pellossalon Anttilan Kososet
Johanneksen Kososet
Kallislahden Kososet

Huom!
Sukuseuralla on laajaa sukututkimustyötä tehneen lehtori Jaakko Kososen piirtämiä sukukaavioita yllämainituista Kososista.
Henkilötietosuojalain takia sukupuita ei voida julkaista Internetissä ilman henkilöiden lupaa.
Sukupuihin kannattaa tulla tutustumaan sukukokouksissa.